Skip to main content

Principi i temelji

To je mesto dobrodošlice i slušanja za decu u pratnji odrasle osobe.

Odrasla osoba koja je u pratnji deteta ostaje sa njim za vreme prijema.
Porodice tamo dolaze anonimno, bez registracije, da se opuste na trenutak i da uzivaju u ambijentu. Fokus je na govoru, slušanju, razmeni, otkrivanju i igranju. Fokus je na govoru u svim njegovim oblicima, slušanju, razmjeni, otkrivanju i sviranju.

To je mjesto socijalizacije gdje dijete može imati iskustva sa drugom djecom i odraslima; pristupi strukturiranju i socijaliziranju pravila. Ako dete zna da ima koristi od emocionalne sigurnosti, oseća će se samopouzdano i spontano će krenuti u otkrivanje sveta i drugih.

To je prostor u kojem se odrasli mogu sastajati u prijateljskoj i toploj klimi koja promoviše susrete, razmenu i solidarnost.

Na svakom otvaranju, dva ljubazna profesionalca iz društvenih, psiholoških i obrazovnih oblasti garantuju okvir, slušanje, uz poštovanje anonimnosti.

Galerija slika