Skip to main content

Kantonalna kontaktna tačka

La Trottinette je prepoznat od strane kantona Neuchâtel kao kontakt tačka u okviru kantonalnog sistema podrške roditeljstvu.

Finansira ga SPAJ (Služba za zaštitu odraslih i mladih).

 

Tražite informacije o aktivnostima za decu, za integraciju, podršku porodici, usluge pomoći i uzajamne pomoći itd.

Svi, prema svojim potrebama, mogu kontaktirati Trottinette telefonom ili doći na licu mesta u radno vreme:
032 914 52 60

Otvoreno je

Ponedjeljak: 15:00 – 18:00
Utorak: 8:30 – 11:30 h
Četvrtak: 8:30 – 11:30 / 14:00 – 17:00