ናብ La Trottinette ዝብል ሳይት እንቋዕ ደሓን መጻእኩም

መቐበሊ ማእከል ኣብ ላ ሾ ደ ፎ፣ ቆልዑ ምስ ወለዶም ካብ ዕለት ትውልዶም ክሳብ 4 ዓመት ዝዕድሚኦም፣ ምስ ወለዶም ወይ ዓበይቲ ተሰንዮም ዝርከብሉ ቦታ። እዚ ቦታ’ዚ ብጉጅለ ሰብ ሞያ ዝድገፍ ኮይኑ፣ ብዘይ ኣቕዲምካ ምምዝጋብ ንኹሉ ሰብ ኩፉት እዩ።

ንቆልዑ

ካብ ዝተወልዱሉ ክሳብ 4 ዓመት፣

 • ንምዝንጋዕ
 • ንምዝራብ
 • ንምርኻብ
 • ንምጽዋት
 • ንምድህሳስ
 • ምስ ወላዲኻ ምዃን

ንወለዲ

ንደቆም እንዳኣሰነዩ

 • ንምዝራብ
 • ንእሽቶ ግዜ ንምውሳድ
 • ርክባት ምፍጣር
 • ምግንዛብ
 • ንኽትስማዕ
 • ምስ ውላድካ ምዃን

ሰዓታት

ሰኑይ :  15:00 – 18:00
ሰሉስ :  08:30 – 11:30
ሓሙስ :08:30 – 11:30 / 14:00 – 17:00

ብበዓላት ቤት ትምህርትን ህዝባዊ በዓላትን ዕጹው እዩ።

ምስሊ ጋለሪ